کارت بازرگانی و کارت عضویت چه تفاوتهایی دارند؟

 

با عضویت در اتاق میتوانید از خدمات اتاق که شامل موارد زیر است بهره مند شوید.

 

  • صدور گواهی مبدا
  • رسیدگی به امور ویزای تجار
  • رسیدگی به دعاوی بین المللی
  • مشاورات حقوقی و .... 

 

ضمنا کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی تواما صادر میگردد یعنی شخصی که دارای کارت بازرگانی است عضو اتاق بازرگانی نیز میباشد .

 

برای انجام کلیه مراحل صادرات و واردات ، کارت بازرگانی الزامی ایست و اگر متقاضی فقط عضو اتاق باشد, نمی تواند تجارت انجام دهد و یا درخواست گواهی مبداء نماید ولی سایر خدمات اتاق را می تواند استفاده نماید.

 
Scroll to Top