اقدامات لازم برای ثبت برند لاتین کدام اند؟

 

اقدامات کلی برای ثبت برند تجاری به قرار زیر است؛
 

تکمیل و ارائه فرم اظهارنامه ثبت برند به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که این اظهارنامه شامل مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر می باشد که عموما در سه نسخه تنظیم می شود.

1- استعلام از برند به منظور احراز عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر به نام دیگر
2- مطابقت داشتن با ضوابط و مقررات قانونی

 

علامت مورد نظر برای ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور انتشار می یابد و در صورتی که در مدت یک ماه پس از انتشار آگهی ، ادعا یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود صورت گرفت ، برند مورد نظر باید به زبان فارسی درج گردد.استفاده از حروف لاتین نیز تحت شرایطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

 

نکته ۱ : برای ثبت برند لاتین چه کلمه مورد نظر فارسی بوده و با فونت لاتین نوشته شود و یا اینکه خود کلمه ریشه لاتین داشته باشد ، تفاوتی در وجود کارت بازرگانی ایجاد نمی شود.
نکته ۲ : همانگونه که در بخش تفاوت ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین گفته شد در ثبت برند لاتین ، میبایست سوابق ثبتی مادرید و سایر برندهای غیر فارسی نیز بررسی شود.
در این رابطه لازم به ذکر است ، به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای ، WIPO نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می نماید.این نظام به وسیله دو عهد نامه اداره می شود : توافق نامه ی مادرید ، وابسته به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مادرید _ موافقت نامه ی مادرید ، شخص دارای اتصال توسط ملیت ،مقر یا مؤسسه_ یا کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه ها می تواند طبق ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور، ثبت بین المللی مؤثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیه ی مادرید بدست آورد.


نکته ۳ : ثبت برند با پرداخت مالیات و عوارض دارایی مرتبط نیست.
اگر معنی برند شما فارسی نباشد میبایست الزاما اقدام به ثبت برند لاتین نمایید و در این مورد چیزی که از اهمیت بالایی برخوردار است معنای برند است.در هنگام ثبت برند لاتین باید علاوه بر سوابق ثبتی ، از عدم تشابه برند با برندهای ثبت شده در مادرید نیز اطمینان حاصل فرمایید.همانگونه که می دانید ثبت برند لاتین دارای سوابق ثبتی گسترده ای می باشد بنابراین امکان ثبت برند لاتین بسیار کم تر از ثبت برند فارسی می باشد.همچنین ثبت برند لاتین به عنوان یک فاکتور موثر جهت موفقیت در بازار بین المللی بوده و در هنگام ثبت برند لاتین باید این نکته را مد نظر قرار دهید که اخذ کارت بازرگانی در این مورد الزامی است.

مدارک لازم جهت ثبت برند لاتین برای اشخاص حقوقی
 

۱- کپی مدارک ثبتی شرکت
۲- کپی شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضاء دارند.
۳- کارت بازرگانی
۴- نمونه برند در ابعاد (دوازده در دوازده cm)


مدارک لازم جهت ثبت برند لاتین برای اشخاص حقیقی
۱- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شخص
۲- کارت بازرگانی
۳- نمونه برند در ابعاد (دوازده در دوازده cm)

 
Scroll to Top