سوالاتی که کاربران درمورد برند تجاری میپرسند؟ (1)

 

 

 

1-من مدتهاست که از یک لوگو (مارک) برای محصولاتم استفاده می کنم و مدتی است فردی علامت مرا روی محصولات 
خود می چسپاند .
ولی من آنرا تا کنون ثبت نکرده ام ؟آیا من می توانم از این فرد شاکی شوم ؟
جواب: بله می توانید اما باید مدارک کاملی که سابقه استعمال شما را از دو جنبه اول سبق استفاده و دوم استفاده مستمر شما باید اثبات شود . البته یک پروسه پیچیده حقوقی است که باید توسط اهل فن پیگیری شود.

 

 

2-آیا می توان محصولاتی را که با علامت تجارتی تحت مالکیت من وارد شده است ولی از من هیچگونه مجوزی گرفته نشده است توقیف نمود؟
جواب: اصولا هر محصولی که با یک علامت تجارتی ثبت شده در ایران وارد می شود یا باید توسط مالک آن و یا شخصی که نمایندگی وکالت و یا اجازه واردات از سوی مالک دارد ترخیص شود . چنانچه شما مالک علامت تجارتی هستید و از این واردات اطلاع پیدا نمائید می توانید از طریق مراجع قضائی مانع واردات آن کالا شد و آنرا توقیف نمود.

 

 

3- آیا می توان علامت تجارتی مشهوری که در ایران به ثبت نرسیده است را به نام خود ثبت نمود؟
جواب: می توان چنین در خواستی را داشت . اما چون غالب علامتهای مشهور درکشورهای عضو کنوانسیونهای جهانی که ایران هم به آن پیوسته است از جمله کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده است بعدها مالکین علامت به محض اطلاع می توانند علاوه بر در خواست ابطال علامت شما از شما ضرر و زیانهای هنگفتی را نیز مطالبه کنند . البته اداره مالکیتهای صنعتی با یک بر خورد عرفی به موضوع می پردازد و اغلب چنین در خواستهایی را نمی پذیرد.

 

 

4-آیا می توان در هر دادگاهی در کشور اقامه دعوی در رابطه با موضوعات علامت تجاری نمود؟
جواب: طرح دعوی بلااشکال است . باید دانست فقط دادگستری شهر تهران می تواند به این دعوی رسیدگی نماید اما این موضوع مانع از این نیست که دادگاههای سایر شهرستانها از رسیدگی اولیه و مقدماتی استنکاف نمایند بلکه به صراحت قانون سایر محاکم در شهرستانهای دیگر باید اقدامات مقدماتی را انجام دهند و حتی می توانند تا مرحله صدور قرار تامین اقدام و پرونده را برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال کنند.

 

 

5-آیا می توان با استفاده از علامت تجارتی واردات برخی کالاها را انحصاری کرد؟
جواب : بله ، این موضوع به لحاظ حقوقی است که یک فرد نسبت به مالکیت خود پیدا می کند . یعنی علامت تجارتی وقتی توسط یک شخص یا شرکت ثبت می شود حق استفاده از آن مربوط به ثبت کننده می باشد . کس دیگری نمی تواند از آن استفاده کند . بنابر این اگر شخصی با یک کارخانه تولید نوشابه قرار دادی داشته باشد که روزانه 1000 بطری با نام و علامت تجارتی تحت مالکیتش تولید کند . این کالاها با شرط ثبت علامت بر روی آن فقط برای سفارش دهنده قابل حمایت است و ایشان می تواند از این علامت استفاده و مانع استفاده دیگران و حتی کارخانه تولید کننده از علامت تجاری متعلق به سفارش دهنده نیز بشود.

 

 

6-اگر شخصی بدون اجازه مالک علامت از علامت تجارتی وی استفاده کند چه مجازاتی را دارد؟
جواب: می توان چنین در خواستی را داشت . اما چون غالب علامتهای مشهور درکشورهای عضو کنوانسیونهای جهانی که ایران هم به آن پیوسته است از جمله کنوانسیون پاریس به ثبت رسیده است بعدها مالکین علامت به محض اطلاع می توانند علاوه بر در خواست ابطال علامت شما از شما ضرر و زیانهای هنگفتی را نیز مطالبه کنند . البته اداره مالکیتهای صنعتی با یک بر خورد عرفی به موضوع می پردازد و اغلب چنین در خواستهایی را نمی پذیرد.

 

 

7-مدتی که توسط قانونگذار ایرانی از علامت تجاری حمایت شده است چند سال است؟
جواب: 10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیتهای صنعتی

 
Scroll to Top