در طراحی لوگو نشانه و برند تجاری چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم؟

امروزه بیش از هرزمانی از علایم در جایگزینی و پرمحتوا کردن علایم محدود الفبایی(یعنی حروف)استفاده میگردد.این علایم؛ نطیر نشانه ها, آرم و لوگو یا علایم تصویری موجود در مکان های عمومی مختلف هستند. 

 

فرم, اندازه و ساختار برای طراحی لوگو
فرم یا شکل میتواند مهمترین عنصر طراحی لوگو در ست اوراقق باشد فرم ظاهری هریک در کنار اندازه و ساختار و همکاری با عوامل دیگر همچون رنگ و جنسیت میتواند ایده طراح را مطرح نماید ونشان دهنده محتوی موضوع باشد.هرچند که تنوع فرم و ساختار و اندازه نامتعارف در ست اداری چندان مرسوم ومتداول نیست؛اما با استفاده از رنگ و جنسیت و قطع و برش کار میتوان به نتایج مطلوب دست یافت.


اندازه و ابعاد هرکدام دارای استاندارد هایی است که تا حدی با موضوع سازگاری دارد.درحال حاضر در دوره ای به سر میبریم که ساده سازی و کوچک سازی همراه با زیبایی اصلی ترین وجوه رقابت است.یک برش زیبا و بجا میتواند کار را به اوج زیبایی برساند و عنصری برای جلب نطر مخاطب باشد. قطع و برش با توجه به استانداردهای ابعاد کاغذهای موجود ایجاد میشود.به طور کلی عموم مردم کلمه آرم را به جای نشانه میشناسند.

 

دو گونه نشانه وجود دارد: 
1.نشانه های دیداری: یعنی هرآنچه که با چشم میبینید و با ادراک حسی میشناسید.
2.نشانه های تصویری: وقتی شماری از نشانه های دیداری ثبت میشوند و در متنی جای میگیرند تبدیل به نشانه های تصویری میشوند.
به اعتقاد پیرس نشانه چیزی است که تحت مناسبات یا عناوینی چند جای چیز دیگری را در ذهن میگیرد.

 

عوامل موفقیت نشانه
یک نشانه موفق به سرعت بر مخاطب تاثیر میگذارد و چشم را به شدت به خود جلب میکند نشانه باید بی هیچ سخن و کلامی به سرعت قابل تشخیص باشذ ودارای انسجامی باشد که آن را از دیگر نشانه ها متمایز میسازد.نشانه خوب باید آنچنان قوی و معتبر باشد که تا مدت زمان طولانی همچنان اعتبار خود را حفط نماید و قابل استفاده باشد. برای طراحی هر نوع حرف نشانه ای راه های زیادی وجود دارداما اصلی ترین ویژگی یک نشانه یا یک نماد خوب سادگی یا ایجاز آن است.اصطلاح معروف "کمترین بیشترین است" را در طراحی یک نشانه باید در نظر گرفت.

 

 

طراحی لوگو تایپ

لوگو تایپ یا نشانه نوشته اغلب نام خاصی برای یک شرکت ؛مجموعه یا کالاست و گاهی تنها یک نوشته فاقد معنی است که با طراحی خاص متفاوت ارایه نشده تا به اذهان بنشیند.
در اکثر اوراق اداری در یک نگاه سریع اولین چیزی که به نظر مخاطبان میرسد لوگوی آن است .بیشترین کاربرد لوگو آن است که برای مخاطب قابل شناسایی باشد,بنابراین در طراحی لوگو خوانا بودن همراه با متفاوت بودن با سایر لوگوهای هم موضوع یک اصل است. لوگو باید قابل درک و تاثیر گزار بوده ودر ذهن بیننده باقی بماند. لوگو از سرمایه های معتبر یک شرکت محسوب میشود. با ارتقا یک شرکت همچنان نام و لوگوی آن ثابت مانده و طراحی لوگو برای هرشرکت به نست فعالیت آن شرکت متفاوت است.یک لوگو در واقع سنبلی بوده که مشخصات شرکت را مشخص میسازد. لوگوتایپ نام شرکت است زمانی که یک لوگو تایپ در صفحه سربرگ قرار میگیرد به عنوان بخشی از هویت شرکت تلقی میشود.

 

درهرصورت یک لوگو تایپ باید دارای خصوصیات عمومی زیر باشد.
الف) عملکرد شرکت را نشان دهد.
ب) شناخته شده باشد.
ج) متنوع و متفاوت با لوگو تایپ با همنوع خود باشد.

 

درصورتی که لوگو تایپ یک شرکت دچار تغییرات و دگرگونی اساسی شود مخاطبان آن فکر میکنند که نوع مالکیت شرکت تغییر کرده یا حوزه مربوط کاملا معقول شده است. باید توجه داشت که جدید ساختن لوگوی موجود با استفاده از لوگوی قدیمی بهتر از کنارگذاشتن لوگوهای قدیمی و یا روی آوردن به یک لوگوی جدید میباشد.

 

 

طراحی حروف
عنوان اصلی و نوشته ها از عوامل بصری اصلی در طراحی اوراق به چشم می آید. وجود آنها در صفحه یک امر ضروری جهت هدایت چشم به موضوع مورد نظر میباشد نوشته باید در صفحه خوانا بوده و مزاحم عناصر دیگر نباشد.
نوشته ها نباید با عناصر دیگر تداخل پیدا کنند. قرار نگرفتن صحیح نوشته ها در صفحه وحجم و مجموعا نازیبایی آنها مشتری را سردرگم خواهد کرد.

 

عناصر نوشتاری موجو در یک سربرگ:
اسم, نام شرکت, آرم شرکت, آدرس پستی, شماره تلفن, فکس و آدرس الکترونیکی, شماره و تاریخ پیوست می باشد. این استاندارد باید درتمام سربرگ ها رعایت شود.

 

نکات زیر را درمورد فضای نوشتاری و یا طراحی لوگوتایپ باید مدنظر داشت:
• مطالب و نوشته هاباید به اندازه ای بوده که خوانده شوند.
• خواندن ترکیبی از حروف بزرگ و کوچکبرای مخاطب آسان تر از خواندن حروف صرفا بزرگ باشد.
• خواندن خطوط طولانی ,نوشته ها,چشم را خسته میکند.
• فضای نوشتاری که راست چین یا چپ چین بوده آسانتر از نوشته ای خوانده میشود که وسط چین باشد.
• نوشته سفید روی زمینه سیاه سخت تر خوانده میشود. همپنین نوشتار رنگی به ویژه روشن به سختی خوانده میشود.
• حروف توپر فشرده یا ایتالیک برای بخش های مهم آورده میشود, چرا که آنها چشم را خسته می کند.
• فضای نوشتاری خلوت معمولا بهتر از فضای نوشتاری شلوغ خوانده می شود.
Scroll to Top