تفاوت میان بازسازی و نوسازی برند

 

این مفاهیم ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسد، هر چند تفاوت زیادی با هم ندارند. به عنوان مثال، ممکن است همه ریشه در یک راستا شباهت داشته باشند، اما تفاوت بین بازسازی برند و نوسازی برند، تفاوت بین تخریب یک ساختمان و گرفتن فرش جدید برای خانه است.

مهم این است که بتوانید تفاوت بین سه مفهوم را تشخیص دهید تا نه تنها نیازهای خود را به درستی تشخیص دهید، بلکه به آسانی به تحقق این نیازها بپردازید.

 

برندسازی

برندسازی به دو بخش زیر تقسیم می شود:
• خلق
• مدیریت

 

فرمول خلق برند:
خلق روایت و تبلیغ نویسی  
انتخاب قلم، رنگ و طراحی لوگو
مستندات قوانین و روش ها
رشد هویت شرکت (یا محصول)

 

 بازسازی برند (ری برندینگ) 

بازسازی برند زمانی باید صورت گیرد که یک برند: با مشتریان ایده آل ارتباط برقرار نکند؛ برای عموم گیج کننده باشد؛ پیام های متضاد و ناسازگاری داشته باشد؛ خدمات یا مأموریت خود را به طور نادرست بیان کند یا ورشکسته شده باشد.

 

برندهای بد، کسب و کار را خراب می کنند (یا حداقل کارها را سخت می کنند):
برند بد مشتریان و یا اعضای تیم خود را دچار سردرگمی می سازد. اثرات این سردرگمی می تواند منجر به این شود که یک فرد به جای سرمایه گذاری در خدمات شما، به رقبای شما مراجعه کند.
اگر مردم متوجه این موضوع نشوند که شما که هستید و چه کاری انجام می دهید، احتمالا دنبال چیزی خواهند بود که از آن سر در می آورند. درک و فهمیدن، اعتماد به نفس را تقویت می کند که برای خرید از شما یا صحبت کردن با شما موضوع مهمی می باشد.

 

بازسازی برند (ریبرندینگ) یک فعالیت جدی است:
در میان سه مفهوم موردنظر در این مقاله، بازسازی برند، بیشتر به عملکرد اساسی می پردازد. هنگامی که در مورد بازسازی برند صحبت می کنیم، انگار در مورد تخریب ساختمان، تصحیح خطاها و بازسازی خانه از صفر صحبت می کنیم.
بازسازی برند می تواند مجددا یک شرکت را به دنیا متصل کند:
اگر برند شما با دنیا ارتباط نداشته باشد، بازسازی برند ابتدا کشف می کند که کجای کار شما اشتباه است.
آیا نام برند مناسب نیست؟
آیا لوگوی برند بیش از حد عمومی است، کیفیت پایینی دارد و یا گیج کننده است؟
آیا نام و لوگو متضاد هم هستند؟
آیا روش توصیف کارهایی که انجام می دهید و آنچه که هستید، گمراه کننده است؟

 

فرمول بازسازی برند:
مشکل برند (شناسایی مواردی که برند در آن مشکل دارد)
سنجش روایی، ارزیابی و بازنویسی
سنجش هویت بصری، ارزیابی و طراحی مجدد
مستندات قوانین و روش ها
ایجاد هویت سازمانی جدید
حذف هویت سازمانی قدیم و پیاده سازی برند جدید

 

نوسازی برند (ریفرش برند)
نوسازی برند خیلی کمتر از دو مفهوم دیگر شناخته شده است و در ایران به ریدیزاین خیلی شناخته شده است و متأسفانه آن را با بازسازی برند اشتباه می گیرند.
در تمثیل ساختمان، بازسازی برند (ریبرندینگ) مانند تخریب ساختمان، تصحیح خطاها و بازسازی خانه از صفر است. نوسازی برند، نوسازی ساختار فعلی است و در مثال ساختمان، مانند دور انداختن فرش های قدیمی و نصب پارکت یا یک نمای بیرونی جدید می باشد.
در کل، مردم ساختمان شما را تشخیص می دهند، اما ویژگی های ساختمان به روز رسانی و بهینه سازی می شود.

 

نوسازی برند می تواند از کار جزئی تا بسیار زیاد متغیر باشد. خروجی های نوسازی برند عبارتند از: 
• لوگوی بهینه شده
• لوگوی طراحی شده جدید
• بازنویسی یا به روز رسانی شعار
• به روز رسانی پالت رنگ برند و کتابخانه فونت
• طراحی مجدد هویت سازمانی و طرح های بازاریابی
• بازنگری روش ها و کاربرد برند


چه زمانی برای نوسازی برند مناسب است:
اغلب، نوسازی برند برای سازمان هایی با هویت قوی که به طور گسترده ای شناخته شده اند صورت می گیرد، اما میتوان برخی موارد را بدون تغییر هویت شناخته شده انجام داد.
به عنوان مثال، یک نانوایی معروف می تواند با ساده نمودن بسته بندی محصول و حضور آنلاین دست به این کار بزند.
Scroll to Top