دسته: شرکت ها

بازرسین شرکت چه شرایطی باید داشته باشند؟

 

یکی از الزامات شرکت های سهامی انتخاب بازرس می باشد . عدم تعیین بازرس نمی تواند مجوز ثبت شرکت را ارائه نماید. بنابراین باید شرکت برای خود بازرسی با شرایط و صلاحیت های مشخص تعیین نماید. البته بازرس شرکت های سهامی الزامی هستند ولی برای سایر شرکت ها هم انتخاب بازرس توصیه می شود.

 


بازرسین توسط مجمع عمومی موسسین در ابتدای فرایند ثبت شرکت و بعدا توسط مجمع عمومی بصورت فوق العاده تعیین می شوند. وظیفه بازرسین عموما در شرکت نظارت بر عملکرد مدیران، حساب ها و معاملات شرکت می باشد. در واقع بازرسین وظیفه دارند از حقوق سهامداران در شرکت مراقبت نمایند و هر گونه اقدامی که باعث تضییع حقوق سهامداران شود را باید گزارش نمایند.


شرایط تعیین بازرس برای شرکت
شرایط بازرسین و نحوه انتخاب بازرس در شرکت را قانون تجارت به خوبی تعیین نموده است. هر چند تفاوت هایی در بین بازرسین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص در این قانون دیده می شود.


بنابراین بازرسین منتخب برای شرکت های سهامی باید مشخصه های زیر را دارا باشند:

 • بازرس هم می تواند از بین سهامداران انتخاب شود و هم از خارج سهامداران. درست بر خلاف اعضا هیئت مدیره و مدیران شرکت که باید الزاما از بین سهامداران باشند.
 • بازرس هم می تواند از بین اشخاص حقیقی انتخاب شود و هم از بین اشخاص حقوقی
 • نفرات منتخب برای بازرسین شرکت متناسب با حوزه های وزارت اقتصاد باید از بین نفراتی باشند که نام انها در فهرست رسمی بازرسین شرکت ها اورده شده باشد.
 • اولین بازرسین شرکت در شرکت سهامی عام باید در مجمع عمومی موسسین و در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه ای که همه سهامداران ان را تایید کرده اند مشخص شده باشند.
 • دوره های بعدی تعیین بازرسین شرکت توسط مجمع عمومی عادی می باشد.
 • بازرسین شرکت باید با ارا حداکثری حاضرین در مجمع انتخاب شوند.
 • مجمع عمومی موسسین در ابتدا و بعدا مجموع عمومی عادی باید یک تا چند نفر را هم از بین و یا خراج از سهامدارن به عنوان بازرس علی البدل انتخاب نمایند تا در صورتیکه به هر دلیل مانند فوت ، معذوریت و ... شرایط بازرس اصلی صلب شد این مهم را به انها واگذار نمایند.
 • مجمع عمومی عادی می تواند به هر دلیل قبل از انقضاء دوره بازرسین هر یک از این بازرسین را عزل نماید.
 • هر سال یکبار باید عملکرد بازرس در مجمع عمومی بررسی و تمدید دوره و یا انتخاب نفرات جدید اعلام شود و این موضوع الزامی است.
 • عزل بازرسین شرکت نیز باید با رای حداکثری نفرات مجمع عمومی عادی باشد.
 • مجمع عمومی عادی باید مبلغی را به عنوان حق الزحمه بازرسین شرکت تعیین نمایند.
 • تعداد منتخب برای بازرسین شرکت بسته به نظر مجمع عمومی می باشد و از یک تا چند نفر بازرس اصلی و یک تا چند نفر به عنوان بازرس علی البدل می توانند انتخاب شوند.


اما در همین راستا انتخاب برخی از افراد به عنوان بازرس شرکت قانونا مجاز نمی باشد. بنابر این باید قبل از انتخاب بازرسین شریط انها بررسی شود و نفرات واجد صلاحیت به عنوان بازرس شرکت انتخاب شوند.


شرایطی که افراد واجد صلاحیت برای بازرسی شرکت نباید داشته باشند به ترتیب زیر می باشد:

 • افراد ورشکسته و اشخاص دارای محجوریت
 • افرادی که به دلایلی همچون ارتکاب جنایت ، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و ... محکوم شده باشند.
 • اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت ها
 • افرادی که دارای قرابت و خویشاوندی با مدیر عامل و سایر مدیران شرکت باشند .
 • تمامی افرادی که حقوق بگیر باشند . هم خودشان و هم همسرشان  در شرکت ذی نفع به حساب بیایند.


تعیین و انتخاب بازرس از ارکان بسیار مهم و تاثیر گذار در شرکت های سهامی می باشند. هر فرد با هر جایگاهی نمی تواند به عنوان بازرس شرکت انتخاب شود . از این رو باید اشراف بر مواد و لایحه های قانونی و حقوقی برای انتخاب بازرسین وجود داشته باشد. مثلا بازرسین شرکت علی رغم موارد ذکر شده بالا باید دارای شرایطی دیگر همچون داشتن سن قانونی، داشن شرایط معافیت و یا اتمام دوره سربازی، صلاحیت عقلی و روحی و ... نیز باشند.
Scroll to Top