دسته: شرکت ها

ترازنامه چیست؟چگونه یک ترازنامه مالی ایجاد کنیم؟

ترازنامه یعنی اینکه معادله زیر برقرار باشد:


حقوق صاحبان سهام+بدهی ها=دارایی

 


این به این معنی است که یک شرکت باید تمام دارای خود را از طریق قرض گرفتن و وام گرفتن از بانک ها و موسسات(بدهکار شدن) ویا با جذب سرمایه علاقه مندان به آن کسب و کار به دست آورده باشد.
به ظور مثال اگه شرکتی وام 3میلیارتومانی از بانک دریاقت کند.حساب دارایی در بخش موجودی نقد 3میلیارد تومان افزایش می یابد از طرفی بدهی های شرکت نیز 3میلیارد تومان افزایش می یابد ومعادله به توازن خواهد رسید .
اگر شرکت از طریق محل آورده های نقدی سرمایه گذاران 8 میلیارد تومان جذب سرمایه کند دارایی و حقوق صاحبان سهام آن شرکت به همان میزان افزایش می یابد.

 

 

دارایی ها در ترازنامه
دارایی شامل همه اموال و پول نقدی است که شرکت در اختیار دارد. معمولا دارایی در ترازنامه به دو دسته تقسیم می شود: دارایی جاری و دارایی غیرجاری.


دارایی جاری شامل:

پول نقد: عبارت است از پول های موجود در حساب های جاری و پس انداز و هر نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت که می تواند به راحتی به پول نقد تبدیل شود.

اوراق بهادار: سهام، اوراق قرضه و هر اوراق بهادار دیگری که برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند و به راحتی قابل معامله هستند.

حساب های قابل وصول: پولی که مشتری به شرکت بدهکار است و انتظار می رود که ظرف یک سال پرداخت شود.

فهرست موجودی: عبارت است از مواد اولیه، محصولات در حال تولید و محصولات تولید شده و آماده برای فروش، در دوره عادی کسب و کار. کسب و کارها ممکن است دارای محصولات منسوخ شده باشند که این موارد باید از فهرست موجودی حذف شوند.

پیش پرداخت: مبالغ مصرفی برای بیمه و یا سایر هزینه ها که باید در عرض یک سال پرداخت شوند.

 

دارایی غیر جاری شامل:

اموال مشهود: تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان ها و زمین، مبلمان و وسایل

اموال نامشهود: شامل حق مالکیت، حق اختراع و علائم تجاری و همچنین حسن نیت است.

 

بدهی ها در ترازنامه

عبارت است از بدهی ها و تعهدات شرکت که دارای اثر منفی بر ارزش خالص شرکت است. دو دسته بدهی وجود دارد: بدهی های جاری و بدهی های ثابت (بلند مدت).

 

بدهی های جاری، بدهی هایی هستند که باید در عرض یک سال پرداخت شوند. شامل:

حساب های قابل پرداخت: بدهی به تامین کنندگان فروشندگان کالا ها و خدمات خریداری شده توسط شرکت.

هزینه های مترتب (هزینه تحقق یافته): هزینه های متحمل شده توسط کسب و کار که برای آن هیچ صورت حسابی وجود ندارد، مانند دستمزد، مزایای کارکنان (به عنوان مثال، بیمه خدمات درمانی، سهم طرح بازنشستگی) و مالیات های دولتی.

استقراض کوتاه مدت: کارت اعتباری، خطوط اعتباری و غیره.

درآمد کسب نشده: درآمد حاصل از یک محصول یا خدمات است که هنوز تولید آن تمام نشده و به مشتری تحویل داده نشده است.

 

بدهی های ثابت (بلند مدت) شامل:

وثیقه (در رهن گذاشتن): وام گرفتن برای خرید و یا ساخت و ساز و تهیه امکانات برای شرکت (به عنوان مثال ساختمان ها، کارخانه ها، و غیره)

وام: وام برای خرید وسایل نقلیه شرکت، خرید تجهیزات و وام از سهامداران

اوراق قرضه: اسناد بدهی صادر شده توسط شرکت برای افزایش سرمایه (این نوع بدهی برای کسب و کارهای کوچک غیر معمول است)

 

حقوق صاحبان سهام در ترازنامه
این بخش از ترازنامه نشان دهنده ارزش بهره و منافع مالکان در شرکت می باشد. ارزشی که مقدار آن از کسر کردن بدهی از دارایی به دست می آید. حقوق صاحبان سهام را به سه دسته اصلی می توان تقسیم کرد:
الف. سرمایه ای که صاحبان در ابتدا به کسب و کار تزریق می کنند.
ب. سرمایه ای که پس از بودجه اولیه و بعدا به کسب و کار تزریق می شود. (سرمایه اضافی)
ج. درآمد انباشته که عبارت است از درآمد کسب و کار که میان صاحبان سهام توزیع نشده اما در شرکت نگهداری می شود.
حقوق صاحبان سهامِ مثبت به این معنی است که مقدار دارایی از بدهی بیشتر است. اگر حقوق صاحبان سهام، منفی باشد به این معنا است که مقدار بدهی از دارایی بیشتر است و شرکت در این حالت دچار مشکل می شود.
Scroll to Top