مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
-روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات
-سندمالکیت یا اجاره نامه محضری مرکز قانونی شرکت


مدارک مورد نیاز مدیر عامل:

-اصل مدارک شناسایی(شناسنامه ، کارت ملی)
-اصل آخرین مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)صدور کارت بازرگانی
-اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محضری
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت(برای آقایان)
-یک قطعه عکس۴×۳-گواهی حسن اعتبار بانکی
-گواهی امضاء
-نامه عدم سوء پیشینه


مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

-اصل مدارک شناسایی(شناسنامه ، کارت ملی)
-اصل آخرین مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
-اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محضری
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت(برای آقایان)
-یک قطعه عکس۴×۳
-گواهی حسن اعتبار بانکی
-گواهی امضا
-نامه عدم سوء پیشینه
Scroll to Top