ثبت شرکتهای تبلیغاتی

مراحل ثبت شرکت تبلیغاتی :
۱-  اخذ مشاوره تخصصی ثبت شرکت های تبلیغاتی توسط متخصصین سما مشاور ایرانیان advertising companies
۲- ارائه مدارک لازم
۳- انتخاب نام و اجرای مراحل ثبت اولیه توسط کارشناس و وکیل متخصص
۴- اخذ مجوز های تبلیغاتی در صورت لزوم و تشخیص کارشناس
۵- شرکت در آزمون ویژه تاسیس شرکت (کانون) تبلیغاتی در صورت لزوم و تشخیص کارشناس


شرایط درخواست مجوز شرکت تبلیغاتی :
۱- ارائه تقاضا نامه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول
۲- مدیر مسول دارای تابعیت ایران و اهلیت قانونی
۳- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنچ سال سابقه کار موثر در ارتباط با تایید کمیته سازمان های تبلیغات با تایید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی (مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگاتی )،روابط عمومی ، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی (با کلیه گرایش ها)
۴- عدم اشتغال در وزارتخانه ها یاموسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها
۵- تنظیم تقاضانامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیر عامل موسسه یا شرکت انجام پذیرد.


مدارک ثبت شرکت تبلیغاتی :
۱- عکس ۴*۳ چهار قطعه (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
۲- تصویر مدرک تحصیلی و ارائه آن (مدیر مسئول و صاحب امتیاز)
۳- تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
۴- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
۵- گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی اداره کل (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
۶- تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل
Scroll to Top