ثبت شرکت در انزلی

 
  ثبت شرکت در انزلی-نکات مهم

 

انزلی از جمله مناطق آزاد تجاری به حساب می آید که عدم نیاز به معرفی دفتر محل فعالیت موجب کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری شده و باعث تسهیل و تسریع درفرایند جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران می‌شود. 

 

 

 


مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی:

– مشاوره با مشاوران ثبت سماء

– مراجعه وکلای ثبت سماء به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت پس از درخواست فرد متقاضی

– تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی

– تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

– ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم

– ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت سماء

– تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی

– بررسی و کنترل مدارک توسط ثبت سماء و در صورت لزوم تصحیح مدارک

– پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به ثبت سماء

– ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها

– پلمپ دفاتر تجاری

– ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار

– ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی

                                                                                                                                                  مراحل-مدارک-شرایط ثبت شرکت در انزلی


 نکته مهم:
اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند .پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین می شود صورت گرفته و پس ازامضاء نماینده ثبت سماء به مهر واحد مذکور ممهور می شود.در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.

 
Scroll to Top