ثبت شرکت در ارس

 
 ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در استانهای آذربایجان شرقی (شهرستان‌های جلفا، کلیبر و خداآفرین) و شمال غرب ایران واقع شده‌ است. بنا بر ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس، پس از منطقه آزاد کیش، دومین منطقه آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور است همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاران، مزایای قانونی نیز  برای سرمایه‌گذاری در این منطقه در نظر گرفته شده است از جمله معافیت مالیاتی ۲۰ ساله از تاریخ بهره‌برداری برای انواع فعالیت‌های اقتصادی...

 

 

 

 

 

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس:

 مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت سماء 

مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت

سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.

مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به ثبت سماء

مرحله چهارم – تائید اسم تجاری

در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید

برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد

مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی

مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری

مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده

 بررسی مدارک ثبتی ارائه شده  توسط کارشناسان ثبت سماء و اعلام نواقص به سرمایه گذار

 شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت

مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد.        

 

پیش نویس آگهی تاسیس:                       نحوه ثبت شرکت در ارس

مرحله اول- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت

مرحله دوم- درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه

مرحله سوم- اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر

مرحله چهارم- ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه

مرحله پنجم- ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار

مرحله ششم- ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز

مرحله هفتم- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
Scroll to Top