تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی در چیست؟

شعبه به یکی از واحدهای یک شرکت که در منطقه‌ای دورتر از مرکز اصلی، ارائه دهنده خدمات شرکت مادر باشد، می‌گویند. میزان استقلال، حدود اختیارات هر شعبه به وسیله شرکت اصلی و مادر تعیین می‌شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده همان شرکت(مادر) خواهد بود اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران(لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد."

تعریف و تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی


مدارک مورد نیاز:
- اساسنامه شرکت
- آخرین تغییرات شرکت(در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
- ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
- کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)


مراحل:
ثبت شعبه و ثبت نمایندگی در مواد آیین نامه ها ماده ۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
۱- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
۵- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران
۶- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری
۷- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
Scroll to Top