تغییرات شرکت ها

تاریخ: 06 April 2016

نقل و انتقال سهام شرکت ؟؟

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‎جا شدن و ….آمده است. در فقه با جابه‎جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته می‎شود...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 2898
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی.شرکت‌ها در مواقعیکه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت‌های جدید یا...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 9065
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

اعلام تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر، در واقع جهت ثبت شرکت نیاز به اعلام آدرسی به عنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت می باشد که پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس شرکت با اعلام...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 2619
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

آیا امکان تغییر موضوع شرکت وجود دارد؟؟

اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت بر طبق قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند. انجام این تغییر با...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 3019
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

آیا میتوان نام شرکت را تغییر داد؟؟

 اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 2391
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

چگونگی تبدیل شرکت ها

تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. مراد از شرکت، شرکت تجارتی بوده که شخصی حقوقی است که با هدف انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین به وسیله دو یا چند نفر تشکیل می‌شود در واقع در...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 2680
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
تاریخ: 06 April 2016

انحلال شرکت ها

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 2237
منبع: اختصاصی
دسته بندی: تغییرات شرکت ها
Scroll to Top