کارت بازرگانی

تاریخ: 1 ساعت قبل

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرکانی کدام اند؟

کارت بازرگانی پس از اینکه توسط اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران صادر شدن اعتباری معادل یک سال و در برخی از شرایط خاص پنج ساله دارد . پس از این مدت کارت از درجه اعتبار خارج خواهد بود و دارنده...
تاریخ: 1 ساعت قبل
بازدید: 4
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 19 اسفند 1396

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد؟

  لزوم دریافت کارت بازرگانی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت ایران به هر فرد حقیقی و حقوقی با هر جایگاهی اجازه نمی دهد که بدون داشتن مجوز لازم اقدام به صادرات و واردات کالا و محصولات و یا موارد اولیه...
تاریخ: 19 اسفند 1396
بازدید: 40
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 16 اسفند 1396

کارت بازرگانی و انواع آن

کارت بازرگانی چیست؟  مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوز
تاریخ: 16 اسفند 1396
بازدید: 45
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
Scroll to Top