کارت بازرگانی

تاریخ: -326703826 دقیقه قبل

انواع مالیات کارت بازرگانی

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود .برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون...
تاریخ: -326703826 دقیقه قبل
بازدید: 22
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 26 ارديبهشت 1397

انواع زمینه های فعالیت کارت بازرگانی

کارتهای بازرگانی جدیدی که در سالهای اخیر صادر می شود می بایستی زمینه فعالیت مشخص داشته باشند و به همین خاطر فعالیتهایی که با کارت بازرگانی صادر شده انجام می شود محدود به همان فعالیتهایی خواهد بود...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1397
بازدید: 101
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 05 ارديبهشت 1397

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرکانی کدام اند؟

کارت بازرگانی پس از اینکه توسط اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران صادر شدن اعتباری معادل یک سال و در برخی از شرایط خاص پنج ساله دارد . پس از این مدت کارت از درجه اعتبار خارج خواهد بود و دارنده...
تاریخ: 05 ارديبهشت 1397
بازدید: 67
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 19 اسفند 1396

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد؟

  لزوم دریافت کارت بازرگانی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت ایران به هر فرد حقیقی و حقوقی با هر جایگاهی اجازه نمی دهد که بدون داشتن مجوز لازم اقدام به صادرات و واردات کالا و محصولات و یا موارد اولیه...
تاریخ: 19 اسفند 1396
بازدید: 96
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 16 اسفند 1396

کارت بازرگانی و انواع آن

کارت بازرگانی چیست؟  مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوز
تاریخ: 16 اسفند 1396
بازدید: 115
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
Scroll to Top