کارت بازرگانی

تاریخ: 26 ارديبهشت 1397

انواع زمینه های فعالیت کارت بازرگانی

کارتهای بازرگانی جدیدی که در سالهای اخیر صادر می شود می بایستی زمینه فعالیت مشخص داشته باشند و به همین خاطر فعالیتهایی که با کارت بازرگانی صادر شده انجام می شود محدود به همان فعالیتهایی خواهد بود...
تاریخ: 26 ارديبهشت 1397
بازدید: 43
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 05 ارديبهشت 1397

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرکانی کدام اند؟

کارت بازرگانی پس از اینکه توسط اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران صادر شدن اعتباری معادل یک سال و در برخی از شرایط خاص پنج ساله دارد . پس از این مدت کارت از درجه اعتبار خارج خواهد بود و دارنده...
تاریخ: 05 ارديبهشت 1397
بازدید: 38
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 19 اسفند 1396

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد؟

  لزوم دریافت کارت بازرگانی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت ایران به هر فرد حقیقی و حقوقی با هر جایگاهی اجازه نمی دهد که بدون داشتن مجوز لازم اقدام به صادرات و واردات کالا و محصولات و یا موارد اولیه...
تاریخ: 19 اسفند 1396
بازدید: 75
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 16 اسفند 1396

کارت بازرگانی و انواع آن

کارت بازرگانی چیست؟  مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوز
تاریخ: 16 اسفند 1396
بازدید: 83
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
Scroll to Top