انواع زمینه های فعالیت کارت بازرگانی

کارتهای بازرگانی جدیدی که در سالهای اخیر صادر می شود می بایستی زمینه فعالیت مشخص داشته باشند و به همین خاطر فعالیتهایی که با کارت بازرگانی صادر شده انجام می شود محدود به همان فعالیتهایی خواهد بود که در کارت بازرگانی درج می شود.
راساس تبصره 2 بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل ابلاغی، منبعد صدور و تمدید کارت بازرگانی تنها با درج رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی امکانپذیر خواهد بود.


لذا خواهشمند است از رشته های ذیل حداقل یک رشته و حداکثر سه رشته انتخاب نموده علامت زده و برگه را ممهور به مهر و امضاء مجاز کرده به بخش پذیرش تسلیم نمایید.


تذکر 1 : واحدهای تولیدی دارای پروانه تولیداز یکی از وزارتخانه های تولیدی با ارائه پروانه معتبر ، علاوه بر رشته فعالیت مندرج در بند ستاره دار (*) مجاز به انتخاب حداکثر 2 رشته فعالیت اختصاصی از بین رشته های تعیین شده در بندهای 1 لغایت 15 نیز می باشند .


تذکر 2 : سایر متقاضیان تنها مجاز به انتخاب رشته های 1 لغایت 15 می باشند .


* مواد اولیه ، ماشین آلات ، اجزاء ، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید ( مخصوص واحدهای تولیدی دارای پروانه تولیداز یکی از وزارتخانه های تولیدی با ارائه پروانه معتبر)

 

14رشته فعالیت مندرج برای کارت بازرگانی
1- مواد غذائی ، حیوانی ، نباتی ، آشامیدنی ، محصولات وابسته ، نباتات وحیوانات زنده 
2- مواد معدنی ، سنگ ، گچ ،سیمان ، شیشه و پنبه نسوز، سنگها و فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته 
3- مواد شیمیائی ، پلاستیک ، داروئی و محصولات وابسته
4- چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته 
5- مواد نسجی و مصنوعات وابسته 
6- وسایل نقلیه زمینی ، هوائی ، آبی ، ماشین آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه
7- برق ، الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات و ماشین آلات ، وسایل ومصنوعات وابسته 
8- فلزات معمولی و مصنوعات وابسته
9- آلات ودستگاههای اپتیک ، عکاسی ، سینماتوگرافی ، دقت سنجی ، ساعت سازی ، موسیقی و قطعات مربوطه 
10- پوست ، چرم ، پر ، مو ومصنوعات وابسته
11- اسلحه و مهمات ، اجزاء و قطعات مربوطه 
12- اشیاء هنری ، کلکسیون و عتیقه 
13- لوازم ورزشی ، اسباب بازی و قطعات مربوطه و مصنوعات 
14- خدمات .

 

مؤسسه حقوقی بین المللی سماء آماده خدمت رسانی در زمینه کلیه امور مربوط به کارت بازرگانی میباشد. 
Scroll to Top