دسته: شرکت ها

عدم فعالیت شرکتافرادی که شرکت خود را به ثبت رسانده اند اما به هر دلیلی مانند ورشکستگی، اختلاف بین شرکا، مدیریت نامناسب و غیره باعث شده است که فعالیتشان متوقف شود یا از همان اول این شرکت فعالیت نداشته باشد، در اینصورت باید عدم فعالیت شرکت خود را به اداره مالیات گزارش دهند.لازم به ذکر است تشکیل پرونده در دارایی برای این امر ضروری است.

 
زمانی که افراد شرکتی را به ثبت رسانند ولی فعالیتی را در این شرکت آغاز نکنند مدیرعامل و یا نماینده قانونی وظیفه دارد که در پایان سال مالی هر سال به حوزه ی مالیاتی مراجعه کرده و در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید اقدام نمایند اگر این کار را انجام ندهند هیئت مدیره دچار ضرر بسیاری هنگفتی خواهد شد زیرا در هنگام ثبت، مشخصات شرکت شما در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد که از این طریق به اداره دارایی گزارش داده می شود.


زمانی که شرکت فعالیتی را انجام ندهد به منظور عدم تشکیل پرونده مالیاتی نخواهد بود. طبق ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم اداره ثبت موظفند که در طول هر ماه آماری از فهرست نام اشخاص حقیقی و یا حقوقی و همچنین نام شرکت ها، دفاتر قانونی به اداره امور مالیاتی تحویل دهد.


پس از اعلام عدم فعالیت کارشناسان اداره مالیات نیز به بررسی این موضوع می پردازند که با ارائه وضعیت مالی به اداره دارایی، مالیات طبق اظهارنامه تسلیمی پرداخت می شود. پس زمانی که عدم فعالیت خود را اعلام نمودید یعنی اینکه هیچ رویدادی نباید رخ داده باشد و حتی تراکنش حساب بانکی نیز نباید داشته باشید بعنوان مثال زمانی که تجهیزاتی برای انجام فعالیت در سال آتی خریداری می‌کنید جزو فعالیت به حساب آمده و این نشانه ای برای فعالیت شرکت شما خواهد بود حتی هر فعالیت کوچکی همانند خرید نرم افزار حسابداری جزو فعالیت به حساب می آید و عدم فعالیت را تکذیب می کند.

 

نکاتی که برای رد عدم فعالیت شرکت باید توجه داشت، به شرح زیر می باشد:
اشخاص حقیقی باید مدارکی مانند مهر، دسته چک، اسناد و مدارک و ... را از دسترس افراد غیر مسئول جمع آوری کنند زیرا از این طریق می توانند کارهایی را انجام دهند که شرکت منحل شده را دچار مشکل کنند. باید توجه داشت که در ۴ ماه اول سال مالی باید عدم فعالیت شرکت را اعلام نمایید در غیر اینصورت مالیات ماه های اعلام نشده را باید پرداخت نمایید. طبق مقررات هر ساله باید دفاتر مالی شرکت را تهیه نموده و عدم فعالیت را اعلام نمایید. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی باید عدم فعالیت خود را بصورت کتبی به واحد مالیاتی مربوطه به شکل زیر ارائه دهند:

 

اشخاص حقوقی برای عدم فعالیت شرکت باید نامه ای متناظر با این متن ارائه دهند:
ریاست محترم امور مالیاتی...
باسلام
احتراما بدینوسیله اعلام می دارد شرکت .... به شماره ثبت .... و کلاسه پرونده .... از تاریخ .... هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت شرکت خود را اعلام می دارد.
مراتب جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی حضورتان ایفاد می گردد.
مهر و امضاء


اشخاص حقیقی برای عدم فعالیت شرکت باید نامه ای متناظر با این متن ارائه دهند:
ریاست محترم امور مالیاتی...
باسلام
احتراما بدینوسیله اعلام می دارد اینجانب .... به کدملی .... و کلاسه پرونده .... دارای واحد صنفی ... از تاریخ .... هیچگونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت شرکت خود را اعلام می دارد.
مراتب جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی حضورتان ایفاد می گردد.
امضاء

 

موسسه حقوقی بین المللی سماء آماده خدمت رسانی در کلیه امور حقوقی و ثبتی از جمله تشکیل پرونده در دارایی و عدم فعالیت شرکت میباشد و به انجام امورتان سرعت میبخشد.
Scroll to Top