کارت بازرگانی

تاریخ: 26 May 2018

شرایط اخذ کارت بازرگانی

 تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک موردنیاز دراداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل...
تاریخ: 26 May 2018
بازدید: 1664
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 28 April 2018

مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی

شخصیت حقوقی:- ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل- امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد- آدرس و کد پستی تجارتخانه- آدرس و کدپستی محل سکونت...
تاریخ: 28 April 2018
بازدید: 1464
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 10 April 2016

اطلاعات عمومی در خصوص کارت بازرگانی

  كارت بازرگاني اوراق شناسايي بازرگان است كه به تقاضاي فرد بازرگان يا شركت بازرگاني، توسط ارگان ذيربط (حسب مورد) صادر شده و جهت شناسايي بازرگانان و ارائه خدمات به آنها در گمرك و ساير سازمانهاي...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 2022
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 10 April 2016

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:-روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات-سندمالکیت یا اجاره نامه محضری مرکز قانونی شرکت مدارک مورد نیاز مدیر عامل:-اصل مدارک شناسایی(شناسنامه ، کارت ملی)-اصل آخرین مدرک...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 2727
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 10 April 2016

دریافت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 804
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
تاریخ: 06 April 2016

کارت بازرگانی چیست؟؟

کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و  صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشندبر اساس قوانین گمرکی...
تاریخ: 06 April 2016
بازدید: 1734
منبع: اختصاصی
دسته بندی: کارت بازرگانی
Scroll to Top