قوانین علائم تجاری

تاریخ: 23 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت علائم تجاری

تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه:ماده 105 ـ ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.ماده 106ـ اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از...
تاریخ: 23 ارديبهشت 1395
بازدید: 5597
منبع: اختصاصی
تاریخ: 23 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت طرح های صنعتی

اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع:ماده 58 ـ تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با...
تاریخ: 23 ارديبهشت 1395
بازدید: 5148
منبع: اختصاصی
تاریخ: 23 ارديبهشت 1395

آئین نامه اجرایی قوانین ثبت اختراعات

کلیات:اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:1 ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که درتاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری...
تاریخ: 23 ارديبهشت 1395
بازدید: 5968
منبع: اختصاصی
تاریخ: 01 ارديبهشت 1395

قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی

 اختراعات:ماده ۱ ـ اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد. ماده ۲ ـ اختراعي...
تاریخ: 01 ارديبهشت 1395
بازدید: 5686
منبع: اختصاصی
Scroll to Top