اقدامات پس از ثبت

تاریخ: 14 April 2016

کلیات اخذ کد اقتصادی

 کد اقتصادی در واقع یک کد مادر و لازم است که باید برای برخی امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، از طرفی برای اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و...
تاریخ: 14 April 2016
بازدید: 1635
منبع: اختصاصی
تاریخ: 14 April 2016

کد اقتصادی چیست و چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است همان طور که میدانید بعد از ثبت شرکت باید برای حفظ شرکت...
تاریخ: 14 April 2016
بازدید: 1720
منبع: اختصاصی
تاریخ: 11 April 2016

پلمپ دفاتر چیست؟؟

هر شخص اعم از حقوقی و حقیقی که مشمول قوانین مالیاتی باشد بایستی نسبت به پلمپ دفاتر قانونی اقدام نماید.این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه تخصیص داده میشود. حال این سوال مطرح است که...
تاریخ: 11 April 2016
بازدید: 1410
منبع: اختصاصی
تاریخ: 09 April 2016

انجام خدمات مالی شما

خدمات مالی در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های...
تاریخ: 09 April 2016
بازدید: 1433
منبع: اختصاصی
تاریخ: 09 April 2016

ارائه خدمات پس از ثبت به شما

صاحب شرکت هستید؟ خدمات پس از ثبت شرکت … چنانچه شرکت خود را ثبت کرده اید، موسسه حقوقی بین المللی سماء خدمات پس از ثبت شرکت را به شما ارائه می دهد. خدماتی که دغدغه های اضافه را از دوش شما برداشته و...
تاریخ: 09 April 2016
بازدید: 1513
منبع: اختصاصی
Scroll to Top