دسته: شرکت ها

گواهی ارزش افزوده چیست و مدارک لازم برای ثبت آن کدام اند؟

گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
گواهی ارزش افزوده یکی از مهمترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد.
توجه داشته باشید که در برخی از موارد فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بدون داشتن آگاهی کافی از قوانین رایج بر مالیات بر ارزش افزوده اقدام به احتساب این مالیات و دریافت آن از مشتریان می نمایند این در حالی است که اخذ مجوز های لازم و انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی نزد سازمان مربوطه ضروری می باشد. و در غیر این صورت دریافت این مالیات غیر قانونی است و می بایست از صوورتحساب فروشندگان کسر گردد . بنابراین دریافت این مبلغ به عوان مالیات تنها با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده و با نام (گواهینامه ثبت نام ) قابل انجام می باشد.


 مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه ارزش افزوده

کد اقتصادی
–کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی (براساس آخرین تغییرات)
–آگهی تاسیس شرکت

–آخرین تغییرات شرکت
–وکالتنامه
–آدرس کامل سکونت پیمانکار
–تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل
–کد پستی پیمانکار
–گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی
– کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل


مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده
1-نام بانک شرکت
2-نام شعبه
3- شماره حساب
4- تلفن ریئس هیات مدیره
5- کد اقتصادی
6-کد پستی و ادرس رئیس هیات مدیره
7- اخرین تغییرات
8- مدارک اخرین اعضا


این گواهینامه بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بصورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود ، که بعد از پایان تاریخ اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی می باشند .کلیه خریداران موظند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان ، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند .
Scroll to Top