مراحل ثبت طرح صنعتی و اختراع

تاریخ: 01 May 2016

روش های ثبت اختراع!

اختراع حاصل خلاقیت ذهنی بشر است یا می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشكلات فنی جامع به شمار می آید که ثبت آن به دو دسته زیر تقسیم میشود:  _روش اعلامی _روش تحقیقی      روش اعلامی: ثبت...
تاریخ: 01 May 2016
بازدید: 1691
منبع: اختصاصی
تاریخ: 10 April 2016

نشان جغرافیایی

نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأ کالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ که‌ کیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ کالا اساساً قابل‌ انتساب‌...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 1443
منبع: اختصاصی
تاریخ: 10 April 2016

چارچوب های قانونی در ثبت اختراع

گاهی اوقات دارنده گواهی اختراع یا لیسانس گیرنده اختراع ثبت شده با توسل به انحصارت ویژه خود از به کار بستن اختراع ثبت شده خودداری می ورزند. عدم به کار گیری اختراع نوآوری شده و صنعتی نکردن اختراع از...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 1625
منبع: اختصاصی
تاریخ: 10 April 2016

مدارک و مراحل ثبت اختراع

شخص حقیقی: – کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) – پر کردن فرم های مربوطه اختراع– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)– آدرس و کدپستی (مالک و...
تاریخ: 10 April 2016
بازدید: 1521
منبع: اختصاصی
تاریخ: 09 April 2016

مدارک و مراحل ثبت طرح صنعتی

   شخص حقوقی:– روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت – کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح– نمونه کالا / عکس  (از ۶ زاویه مختلف)– آدرس و کدپستی   شخص حقیقی:– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک– کپی شناسنامه و...
تاریخ: 09 April 2016
بازدید: 1396
منبع: اختصاصی
تاریخ: 21 March 1481

فرآیند ثبت اختراع

در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم...
تاریخ: 21 March 1481
بازدید: 1382
منبع: اختصاصی
Scroll to Top