مراحل ثبت طرح صنعتی و اختراع

تاریخ: 22 فروردين 1395

نشان جغرافیایی

نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأ کالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ که‌ کیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ کالا اساساً قابل‌ انتساب‌...
تاریخ: 22 فروردين 1395
بازدید: 2365
منبع: اختصاصی
تاریخ: 21 فروردين 1395

مدارک و مراحل ثبت طرح صنعتی

   شخص حقوقی:– روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت – کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح– نمونه کالا / عکس  (از ۶ زاویه مختلف)– آدرس و کدپستی   شخص حقیقی:– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک– کپی شناسنامه و...
تاریخ: 21 فروردين 1395
بازدید: 2090
منبع: اختصاصی
Scroll to Top